Zarejestruj się w payleven

* Pole jest wymagane
Szczegóły konta
Wymagany jest adres e-mail
Podaj proszę poprawny adres e-mail.
Podane adresy różnią się od siebie.
Wymagany jest adres e-mail
Podaj proszę poprawny adres e-mail.
Podane adresy różnią się od siebie.
Hasło jest wymagane.
Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków
Powtórz proszę Twoje hasło.
Podane hasła różnią się od siebie.
Szczegóły Twojej firmy
Proszę wybrać typ biznesu.
Wybór formy prawnej jest wymagany.
Nazwa firmy (taka jak przy rejestracji w urzędzie) jest wymagana.
Numer rejestracji firmy jest wymagany.
Proszę wprowadź poprawny numer NIP.
Proszę wprowadź poprawny numer NIP (np. PL1234567890).
Proszę podaj numer KRS
Proszę podaj ważny numer KRS (10 cyfr)
Wybierz proszę kategorię biznesu.
Wybierz proszę kategorię biznesu.
Wybierz proszę kategorię biznesu.
Wybierz proszę kategorię biznesu.
Wybierz proszę kategorię biznesu.
Wybierz proszę kategorię biznesu.
Wybierz proszę kategorię biznesu.
Proszę o opisanie prowadzonej działalności
Proszę o opisanie prowadzonej działalności
Podaj adres swojej strony internetowej
Adres rejestracji firmy:
Wymagana jest ulica
Wymagany jest numer domu
STREETNUMBER_MAX_10
Podaj proszę kod pocztowy
Proszę podaj kod pocztowy we właściwym formacie (np. 00-000)
Wymagana jest miejscowość
Wymagany jest numer telefonu
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Numer telefonu musi zawierać przynajmniej 7 znaków.
Numer telefonu jest za długi.
Proszę usunąć zero z przodu.
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Numer telefonu musi zawierać przynajmniej 7 znaków.
Numer telefonu jest za długi.
Proszę usunąć zero z przodu.
Dane bankowe
Posiadacz konta jest wymagany.
Nazwa banku jest wymagana.
Numer IBAN jest wymagany.
Proszę wpisać IBAN bez myślników i bez spacji.
Nieprawidłowy format IBAN.
Nieprawidłowy IBAN. Proszę sprawdzić kod kraju (dwie pierwsze litery IBAN).
Numer BIC jest wymagany.
Proszę wpisać BIC bez myślników i bez spacji.
Nieprawidłowy kod SWIFT/BIC
Nieprawidłowy kod BIC (SWIFT)
Osoba uprawniona do reprezentacjiDane personalneSole trader
Wymagane jest imię
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Wymagane jest nazwisko
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Proszę podaj numer PESEL
Proszę podaj numer PESEL (11 cyfr)
Udział jest wymagany
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Wymagana wartość kapitału powinna być niższa niż 100%
Wartość posiadanych udziałów musi wynosić 25% lub więcej.
Wszyscy własciciele nie mogą przekraczać 100%
Data urodzenia
Wymagany jest dzień urodzin
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest miesiąc urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest rok urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Proszę wpisać adres prywatny.
Adres prywatny:
Wymagana jest ulica
Wymagany jest numer domu
STREETNUMBER_MAX_10
Podaj proszę kod pocztowy
Proszę podaj kod pocztowy we właściwym formacie (np. 00-000)
Wymagana jest miejscowość
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Numer telefonu musi zawierać przynajmniej 7 znaków.
Numer telefonu jest za długi.
Proszę usunąć zero z przodu.
Czy poza Państwem istnieją inne osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające 25% lub więcej udziałów?Czy to wszyscy Prezesi lub Wiceprezesi Zarządu oraz Udziałowcy większościowi Spółki zostali wymienieni?
Proszę podać dane wszystkich wspólników:
Wybór formy prawnej jest wymagany.
Dodaj wspólnika
Dyrektor/Właściciel 2Wspólnik 2
Wymagane jest imię
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Wymagane jest nazwisko
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Proszę podaj numer PESEL
Proszę podaj numer PESEL (11 cyfr)
Udział jest wymagany
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Wymagana wartość kapitału powinna być niższa niż 100%
Wartość posiadanych udziałów musi wynosić 25% lub więcej.
Wszyscy własciciele nie mogą przekraczać 100%
Data urodzenia
Wymagany jest dzień urodzin
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest miesiąc urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest rok urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Czy adres prywatny różni się od adres firmy?Czy prywatny adres wspólnika różni się od Twojego adresu prywatnego?
Adres prywatny:
Wymagana jest ulica
Wymagany jest numer domu
STREETNUMBER_MAX_10
Podaj proszę kod pocztowy
Proszę podaj kod pocztowy we właściwym formacie (np. 00-000)
Wymagana jest miejscowość
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Numer telefonu musi zawierać przynajmniej 7 znaków.
Numer telefonu jest za długi.
Proszę usunąć zero z przodu.
Czy poza Państwem istnieją inne osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające 25% lub więcej udziałów?Czy wszyscy Prezesi lub Wiceprezesi Zarządu oraz Udziałowcy większościowi Spółki zostali wymienieni?
Proszę podać dane wszystkich wspólników:
Dyrektor/Właściciel 3Wspólnik 3
Wymagane jest imię
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Wymagane jest nazwisko
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Proszę podaj numer PESEL
Proszę podaj numer PESEL (11 cyfr)
Udział jest wymagany
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Wymagana wartość kapitału powinna być niższa niż 100%
Wartość posiadanych udziałów musi wynosić 25% lub więcej.
Wszyscy własciciele nie mogą przekraczać 100%
Data urodzenia
Wymagany jest dzień urodzin
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest miesiąc urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest rok urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Czy adres prywatny różni się od adres firmy?Czy prywatny adres wspólnika różni się od Twojego adresu prywatnego?
Adres prywatny:
Wymagana jest ulica
Wymagany jest numer domu
STREETNUMBER_MAX_10
Podaj proszę kod pocztowy
Proszę podaj kod pocztowy we właściwym formacie (np. 00-000)
Wymagana jest miejscowość
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Numer telefonu musi zawierać przynajmniej 7 znaków.
Numer telefonu jest za długi.
Proszę usunąć zero z przodu.
Czy poza Państwem istnieją inne osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające 25% lub więcej udziałów?Czy wszyscy Prezesi lub Wiceprezesi Zarządu oraz Udziałowcy większościowi Spółki zostali wymienieni?
Proszę podać dane wszystkich wspólników:
Dyrektor/Właściciel 4Wspólnik 4
Wymagane jest imię
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Wymagane jest nazwisko
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Proszę podaj numer PESEL
Proszę podaj numer PESEL (11 cyfr)
Udział jest wymagany
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Wymagana wartość kapitału powinna być niższa niż 100%
Wartość posiadanych udziałów musi wynosić 25% lub więcej.
Wszyscy własciciele nie mogą przekraczać 100%
Data urodzenia
Wymagany jest dzień urodzin
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest miesiąc urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest rok urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Czy adres prywatny różni się od adres firmy?Czy prywatny adres wspólnika różni się od Twojego adresu prywatnego?
Adres prywatny:
Wymagana jest ulica
Wymagany jest numer domu
STREETNUMBER_MAX_10
Podaj proszę kod pocztowy
Proszę podaj kod pocztowy we właściwym formacie (np. 00-000)
Wymagana jest miejscowość
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Numer telefonu musi zawierać przynajmniej 7 znaków.
Numer telefonu jest za długi.
Proszę usunąć zero z przodu.
Czy poza Państwem istnieją inne osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające 25% lub więcej udziałów?Czy wszyscy Prezesi lub Wiceprezesi Zarządu oraz Udziałowcy większościowi Spółki zostali wymienieni?
Proszę podać dane wszystkich wspólników:
Dyrektor/Właściciel 5Wspólnik 5
Wymagane jest imię
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Wymagane jest nazwisko
Niepoprawny format, proszę podać tylko litery
Proszę podaj numer PESEL
Proszę podaj numer PESEL (11 cyfr)
Udział jest wymagany
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Wymagana wartość kapitału powinna być niższa niż 100%
Wartość posiadanych udziałów musi wynosić 25% lub więcej.
Wszyscy własciciele nie mogą przekraczać 100%
Data urodzenia
Wymagany jest dzień urodzin
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest miesiąc urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Wymagany jest rok urodzenia
Podaj proszę poprawną datę urodzenia: minimum 18 lat
Czy adres prywatny różni się od adres firmy?Czy prywatny adres wspólnika różni się od Twojego adresu prywatnego?
Adres prywatny:
Wymagana jest ulica
Wymagany jest numer domu
STREETNUMBER_MAX_10
Podaj proszę kod pocztowy
Proszę podaj kod pocztowy we właściwym formacie (np. 00-000)
Wymagana jest miejscowość
Niepoprawny format, podaj proszę tylko cyfry
Numer telefonu musi zawierać przynajmniej 7 znaków.
Numer telefonu jest za długi.
Proszę usunąć zero z przodu.
Jak się o nas dowiedziałeś?
Proszę przeczytaj i zaakceptuj Zasady i Warunki.

Klikając poniżej przycisk "Utwórz konto" potwierdzam, że podane przeze mnie informacje są aktualne i prawdziwe

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie używamy plików cookies. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.  ×